Ikke bare treffer du målgruppen, du gjør det uten konkurranse!

Målgruppen som du vil treffe hos oss er unik på den måten at det ikke vil være andre konkurrerende annonser eller forstyrrende elementer når de blir eksponert for annonsene. Dette gir HØY gjenkjennelse og fanger oppmerksomheten på måter som få andre flater kan tilby.

Målgruppen
51,8% kvinner, 48,2% menn
Høy utdannelse (65,6% har fullført bachelor)
Trener 2 ganger i uken
Høy kjøpekraft (62% har over 500.000 i brutto inntekt før skatt)
Snittalder 34,6 år
(17-48 år)
Interesse for sport, reise, mote og livsstil
Mange innovatører og næringsdrivende
42% har barn i husholdningen