Our screens

We have screens mounted in over 310 locations across the country. The information channel consists of the center’s own information to its members and advertising through Today’s Media. The entertainment channel offers 60 different channels with content that is specially adapted to the locations and replaces the traditional TV channels. These have advertising breaks every three minutes.

With good placements where people spend their time, we reach over 840,000 individuals every week

70 % gjenkjennelseseffekt

Målgruppen
51,8% kvinner, 48,2% menn
Høy utdannelse (65,6% har fullført bachelor)
Trener 2 ganger i uken
Høy kjøpekraft (62% har over 500.000 i brutto inntekt før skatt)
Snittalder 34,6 år
(17-48 år)
Interesse for sport, reise, mote og livsstil
Mange innovatører og næringsdrivende
42% har barn i husholdningen

Kontakt oss for et godt velkomsttilbud